Τρίτη, 23 Μαΐου 2017


dia-noesis
A Journal of Philosophy

Τεύχος 3ο

Σελ. 120

Charalampos Apostolopoulos, Maria Daskalaki, Martin Doerr, Grigorios Karafillis, George Ch.Koumakis, Anna Lazou, Athanassios Sakellariadis, Stanley Sfekas, Karasenia Papalexiou

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017Πέτρος Γκολίτσης

Ποιητικές μεταστοιχειώσεις 
(στοιχεία εξπρεσιονισμού στην ποίησή μας)
Σαχτούρης, Μπράβος, Μαστοράκη, Φωστιέρης, Λαμπρέλλης, Χριστόπουλος, Γρίβα

Σελ. 420


Ευάγγελος Βαρελίδης

ΕΓΩ (η αρχή και το τέλος)

Σελ. 450

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017Martin Heidegger
Για τον Ουμανισμό/
Uber den Humanismus
Μετάφραση, σχόλια και επίμετρο: 
Η Ερμηνευτική Και η Φαινομενολογία των Ερμηνιών

Σωκράτης Δεληβογιατζής

Σελ. 252

Χρήστος Α. Μουκατατζής Ο συνοκισμός Καλοχωρίου (Κασκάρκας) Σελ. 460